no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل
امتیاز 3.50 ( 2 رای )
zip
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل


بسیاری از زنان متاهل ممکن است خواب ببینند با فردی دیگر ازدواج می کنند یا حتی شوهرانشان خواب ازدواج همسر خود را ببینند و به همین دلیل نوین اطلس در این مطلب تعبیر آمدن خواستگار برای زن متاهل را گردآوری کرده است. البته اگر خواب عقد مجدد با همسر یا حتی نزدیکی با همسر سابق خود را دیده اید تعبیر متفاوتی دارد که در مورد آن نیز صحبت خواهیم کرد.

طلاق گرفتن زن از شوهر نیز از خواب هایی می باشد که ممکن است مردان و زنان متاهل ببینند که آن هم معنا و مفهوم خودش را دارد. همچنین اگر زنی بیوه بوده و در خواب ازدواج مجدد داشته باشد تعبیر این خواب نیز ممکن است به دردتان بخورد.

تعبیر آمدن خواستگار برای زن متاهل

دانیال پیامبر در مورد آمدن خواستگار برای زن متاهل در خواب این تعبیر را فرموده اند:

اگر ببینی به خواستگاری زنی رفته ای که شوهر دار است پندین تعبیر دارد: اول اینکه دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد و دوم اینکه با برخی از دشمنان و یا افرادی که قبلا بدخواه شما بوده اند دوباره آشتی خواهید کرد، سوم اینکه در عرض چند روز آینده خبرهای بسیار مهمی را دریافت خواهید کرد. چهارم اینکه یک تلفن و یک نامه ی غیرمنتظره و هیجان آور به دست شما خواهد رسید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب خواستگاری)

تعبیر خواب عقد مجدد با همسر خود

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

خواب عقد مجدد با همسر خود چندین تعبیر مختلف دارد:

یا بزرگی و مقام به دست می آورید.

یا زیاد شدن مال خود را به چشم خواهید دید.

یا سرحالی و آسایش و یا خرمی و شادی به دست خواهید آورد.(نگاه کنید به تعبیر خواب ازدواج مجدد با همسر فعلی)

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی
طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

تعبیر خواب نزدیکی با همسر سابق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نزدیکی با همسر سابق در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید. خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن بیوه

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن بیوه این است که شرایط اقتصادی تو به جایی می‌رسد که ذهنت را آشفته می‌کند. باید بر این آشفتگی غلبه کرد و اجازه نداد که موج حوادث تو را با خود ببرد. باید با اعتماد به نفس و توانایی که در تو وجود دارد به این مشکلات پایان دهی.

عشق و دوست داشتن باید در اعماق وجود آدمی جای گیرد. در غیر اینصورت به رفتاری ریاکارانه منجر خواهد شد که به خود و دیگران لطمه می‌زند. خلوص در عشق حرف اول را می‌زند.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب ازدواج مجدد مرد متاهل)

مطالب مرتبط:

شروع دوباره رابطه تمام شده براساس روانشناسی عشق

تعبیر خواب معشوق، یار، دوست، همکلاسی، همکار یا عشق قدیمی

تعبیر خواب زنگ زدن معشوق قدیمی / تعبیر تماس، تلفن، پیامک

تعبیر خواب ازدواج با مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج خودم

تعبیر خواب ازدواج با معشوق

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

فال تاروت عشق و احساس

ازدواج با همسر سابق بعد از طلاق

علائم زنان هوس باز

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل با شوهر خود

چگونه از طلاق جلوگیری کنیمموضوعات :
تعبیر خواب

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.