no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق
امتیاز 3.00 ( 4 رای )
zip
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق


با آنکه عروسی در واقعیت رخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی از جمله امام صادق (ع) دیدن عروسی در خواب را با شرایط خاصی خوب نمی دانند. به همین دلیل در این مطلب با عنوان تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق، نوین اطلس خواب لباس عروس را که انواع مختلفی مانند لباس عروس قرمز، عروس سیاه پوش یا چادر سفید عروسی و .. دارد را از دیدگاه امام صادق و معبرین دیگر بررسی می کند.

مخالفت با ازدواج در خواب نیز تعبیر متفاوتی با عروسی در خواب دارد که معنای آن را نیز شرح خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

عروس شدن در خواب

در مورد تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل امام صادق فرموده است:

اگر زن متاهلی در خواب دید که عروس شده است و با فردی عروسی می کند دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای اهل خانه است. اگر دختر مجردی در خواب عروس شود لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می‌شود. (همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب آرایش کردن)

تعبیر خواب لباس عروس قرمز

کارل گوستاو یونگ برای دیدن لباس عروس قرمز در خواب می‌گوید:

پوشیدن لباس عروسی قرمز در خوابتان بیانگر این است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی قرمز می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی قرمز هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید.

این نکته را نیز باید اضافه کنیم که در تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل اما صادق نیز همین تعبیر که در مورد لباس عروسی قرمز گفتیم صدق می کند.

تعبیر خواب عروس سیاه پوش

لیلا برایت در رابطه با لباس عروس مشکی پوشیدن می‌گوید: اگر در خواب ببینید که با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده‌اید یا عروسی سیاه پوش هستید، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب زن متاهلی که عروس شده است)

آنلی بیتون نیز می‌گوید: اگر خواب ببینید دیگران لباس مشکی عزاداری بر تن کرده‌اند یا یکی از آشنایانتان عروس سیاه پوش است، علامت آن است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد.

لوک اویتنهاو لباس عروس سیاه را در خواب به مانند زندگی بیداری سوگ و عزا می‌داند.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب مرده)

تعبیر خواب چادر سفید عروسی

محمدبن سیرین گوید: چادر سفید عروسی درخواب دیدن، محافظ زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چادر سفید عروسی در خواب پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو است. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملأ شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گیرد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چادری سفید برای عروسی به سر می‌برید، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب حلقه ازدواج)

در تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متاهل امام صادق نیز به این موضوع اشاره شده است که فرد خواب ببیننده تحولات عاطفی را در زندگی زناشویی خود تجربه می کند.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب خواستگاری)

تعبیر خواب مخالفت با ازدواج

اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند ، علامت آن است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد . همچنین اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

مطالب مرتبط:

دعای راضی شدن خانواده دختر برای ازدواج

تعبیر خواب آماده شدن برای عروسی

فال تاروت عشق و احساس

تعبیر خواب عروسی رفتن

تعبیر خواب عقد کنان

تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسف

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد

تعبیر خواب ازدواج مجدد با همسر فعلی

شروع دوباره رابطه تمام شده براساس روانشناسی عشق

تعبیر خواب عروسی دیگران، مادر، دوست و معشوقموضوعات :
تعبیر خواب

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.