no-img
نوین اطلس

چگونه یک مرد را متمایل به ازدواج کنیم


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

چگونه یک مرد را متمایل به ازدواج کنیم
zip
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

چگونه یک مرد را متمایل به ازدواج کنیم


این مطلب در مورد موضوعات ترغیب مرد به ازدواج، چگونه آشنایی را به ازدواج برسانیم، چگونه رابطه دوستی را به ازدواج ختم کنیم، چگونه مردان را راضی به ازدواج کنیم؟، چگونه یک مرد را قانع کنیم، چگونه مردی را برای ازدواج جذب کنیم، چگونه آشناییمان را به ازدواج ختم کنیم، چگونه مردان را به دنبال خود بکشانیم نوشته شده است.

ترغیب مرد به ازدواج

پوشیده بودن زنان، مردان را به ازدواج تشویق می‏کند در کشورهای شرقی به علت رعایت پوشش و داشتن محجوبیت، اخلاق و عفت از جایگاه و ارزش برخوردار است، اما متأسفانه از راه‌های گوناگون که مهمترین آن، جنگ رسانه‌های غربی برای تزلزل این اعتقاد است، میزان طلاق در این جوامع در حال افزایش است.
چون حجاب مورد توجه مرد است و برای او جذابیت دارد، از این رو عاملی برای ترغیب مردان به ازدواج است.
الیاس کلانتری، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری نخستین جشنواره بین‌المللی نور گفت: در جامعه کنونی، برخی افراد به علت ناآگاهی به ترویج بدحجابی می‌پردازند، در حالی که این عامل خود به تنهایی باعث از بین رفتن ارزش و بهای زن در نگاه مردان می‌شود.
از این رو، رسانه می‌تواند با دادن آموزش در بیدار کردن اذهان عمومی تأثیرگذار باشد. وی فعالیت کارشناسان مذهبی با رسانه در بحث تحکیم و گسترش عفاف و حجاب را امری ضروری دانست و افزود: بحث عفاف و حجاب از جمله مباحث مهم در اسلام است که کارشناسان باید آن را از جهات گوناگون فقهی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اخلاقی بررسی کرده و با تشکیل سمینارها، همایش‌ها و جشنواره‌هایی به این موضوع توجه کنند.
کلانتری افزود: زمانی نظرات و طرح‌ها از اجرایی لازم برخوردار است که رسانه ملی بتواند با تبلیغات گسترده و آموزش کافی به نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب بپردازد و با صرف وقت و هزینه کافی برای طرح‌های فرهنگی، جامعه را به یک جامعه متعالی و پاک نزدیک کند.
وی در ادامه با بیان این‌که خداوند بالاترین مدافع حقوق زن است، اظهار داشت: خداوند در زن گوهر و جمال به ودیعه گذاشته و او را موجودی عفیف خلق کرده است. کلانتری تکریم از افرادی که حدود حجاب و عفت را رعایت می‌کنند، ضروری دانست و افزود: این امر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مفید است.

چگونه آشنایی را به ازدواج برسانیم

این مرد فریبتان می دهد!
واژه‌هایی را که به زبان می‌آورد زیر ذره‌بین بگذارید. کسی که می‌گوید «من اهل ازدواج نیستم اما چون تو را دوست دارم حاضرم برای همیشه با تو بمانم!» فرد مسئولیت‌پذیری نیست و هدفی جز وقت گذرانی از رابطه با شما ندارد. خیلی سریع و مقتدرانه این رابطه را قطع کنید و به زندگی خود برگردید. موردهای ازدواج را به خاطر چنین مردی از دست ندهید.
کسی که توان پذیرفتن مسئولیت را ندارد، حتی اگر با اصرار شما به خانه مشترک وارد شود، نمی‌تواند زمینه یک زندگی موفق و آرام را فراهم کند. پس گمان نکنید که همه ماجرا به نشستن پای سفره عقد ختم می شود. زندگی با یک فرد بی‌مسئولیت، از انتظار برای به‌دست آوردن او هم زجرآورتر است.

به جای نادیده گرفتن نشانه‌ها و امید بستن بی‌دلیل سنگ‌های‌تان را با او وا بکنید. اگر او از دادن جواب صریح به شما طفره می‌رود، بیشتر مراقب باشید! شاید پای یک بازی در میان است و این فرد تنها می‌خواهد زمان بیشتری را در کنار شما صرف کند. برخی از آقایان نه حاضر به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هستند و نه حاضرند از طرف مقابل جدا شوند.

چگونه رابطه دوستی را به ازدواج ختم کنیم

۱ – ﺑﺪون ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری و وﻋﺪﻩ و وﻋﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ

۲ – ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ در روزﻫﺎی اول آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎ اﻃﻼع دادﻩ و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎن را ﺑﻪ دوران ﻧﺎﻣﺰدی .رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ

۳ – اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ازدواج ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺰدی آﻣﺎدﻩ ﻧﯿﺴﺖ، از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻋﺪی را ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ۶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ دو ﻣﺎﻩ، ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﯾﺎ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﺷﺪت و ﻋﻤﻖ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان دﯾﺪارﻫﺎ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎدی .ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺸﻮد

چگونه مردان را راضی به ازدواج کنیم؟

نا امید نشوید
توجه کنید که هر چند تلاش زیادی کرده اید اما راه رسیدن به هدف تان و نتیجه گیری پایان نیافته است.
افراد زیادی بودند که بیشتر صبر و بردباری داشته اند و تمام راه های ممکن را طی کرده و با یاری خداوند به نتیجه رسیده اند. زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد؛ اما نباید زود احساس خستگی و نا امیدی کنید. در رحمت الهی به روی همه باز است و فقط باید خالصانه از خدا بخواهید و از سعی و تلاش در این راه برای درمان دریغ نورزید.

چگونه یک مرد را قانع کنیم

بنظرم اولا خود خانم ها باید عامل باشند تا شوهر جان آنها هم عامل باشه. مثلا وقتی همسر شما میگه بریم خونه مادرم شما باید بگی چشم تا فردا اگر شما گفتی بریم فلان جا همسر شما هم بگه چشم. متاسفانه خیلی جاها ما دوست داریم فقط خواسته های خودمون عملی بشه و به گوش کردن که میرسه با دعوا و غرر میخوایم عمل نکنیم.

دوم بدونیم چه زمانی خواسته خودمون رو مطرح کنیم. مثلا آخرای ماه خانم گیر میدند که فلان لباس یا وسیله رو باید بخری! یا تازه از سرکار اومده خسته و خوابش میاد میگه پاشو بریم بازار یا خونه مادرمممممم و … خب چرا شرایط رو درک نکنیم و طبق اون درخواست نکنیم؟

سوم چیزی نخواید که در توقع شوهرجان شما نباشه مثلا هنوز پول خرید خونه نداره و شما هر روز غرر بزنی که من خونه مستقل میخوام یا خونه بزرگ و … سعی کنید زمینه های خرید رو ایجاد کنید بعد کمک کنید برای خریدن.

چهار داشتن زیان نرم و مهربان گونه. وقتی چیزی میخوایید بگید شوهر جان کاش پول داشتی و برام فلان چیز رو میخریدی. حتی شده یک ماه هم صبر میکنم تا تو سختی نیفتی. آخه همه خریدند منم دوست دارم داشته باشم ولی بازم دوست دارم تو نظرت رو بدی و ….

چگونه مردی را برای ازدواج جذب کنیم

نشانه مردی که قصد ازدواج دارد

در ارائه احساساتتان آزاد باشید.

ممکن است کاملاً بدانید که برانگیختن احساسات یک مرد راحت نیست. این یعنی اینکه وی احساسات بیشتری را با روش‌های طبیعی واضحی ارائه می‌کند، که یکی از علائمی است که می‌خواهد با شما ارتباط داشته باشد. اگر وی آینده خود با شما را مورد ملاحظه قرار دهد، هیچ‌گونه حفاظی برای به اشتراک گذاشتن احساساتش با شما و صحبت کردن در مورد اینکه چه فکری می‌کند و چه احساسی در مورد شما دارد ایجاد نخواهد کرد. در نتیجه شما ممکن است طرف‌های احساساتی وی را نیز بشناسید که گاهی اوقات باعث می‌شود با وی همدردی کنید و رفتارهای عاشقانه و بچه‌گانه وی را مورد ملاحظه قرار دهید.
به علاوه، شما باید به عملکردهای خرید وی نه فقط در عبارات وی توجه کنید تا مشاهده کنید که آیا صادق است یا نه، زیرا برخی از افراد مرد هارت و پورت بیشتری نسبت به کاری که انجام می‌دهند، دارند. مثلاً، هنگامی که می‌گویند عاشق شما هستند و به‌طور منظم با شما تماس چشمی ندارند یا زمان زیادی را با شما نمی‌گذرانند به وضوح به شما دروغ می‌گویند. در اینجا یک نصیحت وجود دارد که شما باید از افراد دیگر بخواهید که نظر بدهند او چه احساسی نسبت به شما دارد و چگونه می‌تواند به صورت متفاوت با دیگران رفتار کند. شما خودتان باید احساس کنید و احساسات را بدون وابستگی به شخص دیگری تشخیص دهید.

بازی نکردن

همان‌گونه که می‌دانید، بازی کردن کار روزانه پسرها و مردهاست حتی اگر از طرف خانواده یا دوستانشان از آنها خواسته شود آن را متوقف نمایند. آنها ممکن است کارهای احمقانه‌ای را در هنگام بازی کردن انجام دهند، مثل پاسخ ندادن به پیغام‌ها، نادیده گرفتن تماس‌ها یا کارهایی که پس از گفتن آن خارق‌العاده و عجیب به نظر می‌رسند. این یعنی اینکه هنگامی که مردی تصمیم می‌گیرد به خاطر شما بازی کند، شما واقعاً برای وی مهم هستید و او نسبت به ایجاد ارتباط با شما جدی است. متوقف کردن بازی و صرف زمان با شما از علائم واضحی است که وی می‌خواهد با شما ارتباط داشته باشد.

چگونه آشناییمان را به ازدواج ختم کنیم

دوست مشترک‌تان را واسطه کنید

برای دانستن اینکه آیا او هم علاقه‌ای به ازدواج با شما دارد یا خیر، می‌توانید از کسی که به او نزدیک است کمک بگیرید. دوست صمیمی او یا دوست مشترک‌تان می‌تواند نقش واسطه را ایفا کند. اما یادتان نرود که این واسطه باید بی‌طرف باشد و نسبت به ازدواج شما هم نظری مثبت داشته باشد. پرسش و صحبت در مورد ازدواج یا سؤال کردن در این مورد که آیا برای آینده تصمیمی داری یا نه، از مسئولیت‌های این واسطه است. برایش توضیح دهید که در این گفت‌وگو، نباید اشاره مستقیمی به شما داشته باشد.

خیالبافی نکنید

اگر مردی که دوستش دارید تاکید می‌کند که با وجود دوست داشتن شما قصد ازدواج ندارد، ماندن و منتظر شدن ریسک بزرگی خواهد بود. به جای نادیده گرفتن نشانه‌ها و امید بستن بی‌دلیل سنگ‌های‌تان را با او وا بکنید. اگر او از دادن جواب صریح به شما طفره می‌رود، بیشتر مراقب باشید! شاید پای یک بازی در میان است و این فرد تنها می‌خواهد زمان بیشتری را در کنار شما صرف کند. برخی از آقایان نه حاضر به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هستند و نه حاضرند از طرف مقابل جدا شوند.

باج ندهید

گمان نکنید اگر یک تنه بار رابطه را به دوش بکشید و به او اطمینان دهید که همه سختی‌ها را تحمل می‌کنید ماجرا تغییر می‌کند. دیدن ضعف و اصرارهای شما، می‌تواند دلیل دیگری برای عقب‌نشینی او باشد. پس مواضع‌تان را شفاف بیان کنید و به او بگویید که در چه شرایطی حاضر به ازدواج هستید. گمان نکنید که برداشتن مرزهای و حریم‌های یک رابطه یا فداکاری بیش از حد مشکل شما را حل می‌کند.

چگونه مردان را به دنبال خود بکشانیم

روش ۱: اولین کاری که باید انجام بدهید این است که از اطرافیان بپرسید که سایت ارتباط جمعی مثل Face book و ….عضویت دارد یا نه؟ این روش بهترین راه برای فهمیدن علایق او در موسیقی، فیلم و ایده های عمومی است. شما می توانید از این اطلاعات برای شروع یک بحث داغ در آینده استفاده کنید.
روش ۲: باید متوجه شوید که او از چه تیپ دختری خوشش می آید.اگر شما در مورد ظاهرتان اعتماد بنفس ندارید سعی کنید روی آن کار کنید. از شر جوش ها خلاص شوید، چند کیلو وزن کم کنید اگر تاریخچه روابط او را بدانید خیلی به شما کمک می کند و اینجاست که شبکه اجتماعی کمک می کند.
روش ۳: باید شرایط یک ارتباط ساده را فراهم کنید یک دوست در حد سلام و خداحافظ باشید. از دوستان مشترک برای دستیابی به این قضیه استفاده کنید. اگر دوستتان را در حال صحبت با وی می بینید شما هم وارد بحث شوید، دوستتان زحمت معرفی شما را به دوش می کشند. وقتی که او را می بینید خوشحال باشید و سلام کنید.
روش ۴: باید چند قدم جلوتر بگذارید. کارهای کوچکی برای اینکه توجه او را جلب کنید انجام دهید. به او ثابت کنید که همیشه در هر حالی برای وی هستید. به او نشان دهید که دوستش دارید بدون اینکه حرفی از زبان شما شنیده باشد.
روش ۵: پسر ها دوست دارند که به دختر ها آرامش دهند پس بگذارید حس مرد بودن را تجربه کند. دست از کنترل کردن آنها بردارید، آنوقت خواهید دید که چگونه در شرایط سخت از شما محافظت می کند. به او اجازه بدهید که حس کند می تواند در خوب کردن حال شما نقش مهمی داشته باشد.
روش۶: پسر ها دخترانی را دوست دارند که خودشان هستند. پس سعی کنید طبیعی و نرمال رفتار کنید. باعث خندیدن آنها شوید. خوشحال و شاد باشید و از جلب توجه زیادی دوری کنید.

سایت روانشناسی نوین بینش

۴ حرکت ساده برای برگرداندن عشق از دست رفته

بیشتر بدانید:

چگونه آشنایی را به ازدواج برسانیم

ترغیب مرد به ازدواج

اگر ازدواج نکنیم چه میشود

چگونه یک مرد را قانع کنیم

مرد متولد مرداد با چه ماهی ازدواج کندموضوعات :
ازدواج

درباره نویسنده

novinatlas 1719 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.