no-img
نوین اطلس

فال تاروت صغیر _ فال اصلی تاروت صغیر - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

فال تاروت صغیر _ فال اصلی تاروت صغیر
امتیاز 3.75 ( 4 رای )
zip
فروردین ۱۴, ۱۳۹۸

فال تاروت صغیر _ فال اصلی تاروت صغیر


در مطالب قبلی در مورد فال تاروت اصلی صحبت کردیم و توضیح دادیم فال تاروت اصلی شامل کارت های فال تاروت کبیر و فال تاروت صغیر است. این موضوع را هم توضیح دادیدم که فال تاروت صغیر در واقع کارت تاروت صغیر است.

فال تاروت صغیر (اسرار جزئی) نشان دهنده چیزهایی است که زندگی روزمره ما را شامل می شود، از جمله جنبه های عملی، پروژه های کوچک، روابط روزمره و غیره.

از آنجا که زندگی سالم در گرو معیارهای دنبوی و معنوی به یک اندازه است، فال تاروت صغیر به اندازه ی کارت های تاروت کبیر مهم هستند. جزئیات زندگی روزمره ما آینه ای از سفر روح می باشند.

فال تاروت تصغیر شامل ۵۶ کارت است و به چهار دسته تقسیم می شود که هر کدام از این چهار دسته شامل  چهارده کارت است. کارت تاروت صغیر دقیقا مثل کارت های ورق معمولی است با این فرق که کارت های صورت بر خلاف کارت های ورق معمولی ( که شامل سه کارت صورت است) شامل ۴ عدد است و در برگیرنده شاه، بی بی، شوالیه و پادو می باشد.

شباهت فال تاروت صغیر به کارت های ورق امروزی

در کارت ورق معمولی کارت شوالیه و پادو به صورت مرموزی حذف شده و جای آن را سرباز پر کرده است.

این چهار دسته نیز مثل خال دل، پیک، گشنیز و خشت است. در فال تاروت صغیر ستاره پنج راست نماد خشت است، جام نماد عشق است، عصا نماد گشنیز است و شمشیر همان نمادی است که بعد ها تبدیل به پیک می شود. همانطور که پیشتر گفتیم هر نماد شامل ۱۴ کارت است که شامل تک، دو لو، سه لو تا ده لو است. سپس چهار کارت صورت که شامل شاه، بی بی، شوالیه و پادو می شود. پس مجموع ۱۰ کارت شماره ای و ۴ کارت صورت می شود ۱۴.

هر دسته با یک عنصر (زمین، آب، آتش، و هوا) همراه است. برخی از اخترشناسان و فالگیرها معتقدند هر دسته نماینده ی یک چاکرا ( در یوگا به معنای هر یک از هفت مرکز نیروی روانی و روحی در بدن انسان ) می باشد . تصویری از درس های زندگی مربوط به آن را نشان می دهد. ما معتقدیم این اتصالات در فال تاروت صغیر درست می باشد، زیرا هر دسته با اتصالات عرفانی تکمیل شده است.

در زیر لیستی از ۵۶ کارت در فال تاروت تاروت صغیر آورده شده است.

فال تاروت صغیر – دسته عصا

عصا در فال تاروت صغیر نماد عنصر آتش است و به خال گیشنیز اشاره دارد. این کارت نمایانگر  بهار است. بهارت  سومین چاکرا (که همچنین به عنوان چاکرای پیروزی خورشید شناخته می شود) می باشد. به همین ترتیب، کارت های این دسته در فال تاروت صغیر احساسات ما در زندگی – کارهایی که می خواهیم انجام دهیم، برنامه ها، حرفه ها و منافع مان را نشان می دهند.

این کارت ها نشان می دهد که چگونه می توانیم برنامه هایمان را طراحی کرده و پیش ببریم. آن ها نشان می دهند که چگونه می توانیم موانع را کنترل می کنیم، خیلی زود تسلیم می شویم یا انعطاف پذیری خود را حفظ خواهیم کرد؟. کارت های این دسته پایداری ما را در اقداماتمان نشان می دهند.

عصا در فال تاروت صغیر به ما می گوید وقتی از تعادل خارج می شویم، اعتماد به نفس مان را از دست می دهیم. پ فرض می کنیم که جهان علیه ما است. باید مهارت رهبری و قدرت درونی و اشتیاق خود را پیدا کنیم و بهبود دهیم. کارت های این دسته این جزئیات را با دقت شگفت انگیزی به ما می دهند.

دسته ی عصا دسته ی  قدرتمندی است. هر کارت آن در فال تاروت صغیر می تواند روند تاروت خوانی را به شکل مثبت یا منفی تغییر دهد. به عبارت دیگر به جز دسته آن ها، اعداد و صورت های آن نیز در فال تاروت صغیر معنا و مفهوم خاص خود را دارند.

فال تاروت صغیر- کارت های جام

یکی دیگر از دسته های فال تاروت صغیر، دسته جام است که با عنصر آب نشان داده می شود و مثل خال دل در ورق امروزی است. این خال بیانگر تابستان است که دومین چاکرا ( چاکرای روحانی) می باشد.

بر همین اساس، کارت های این دسته، احساسات ما و نحوه ی ارتباطمان با خود و دیگران را نشان می دهند.

کارت های این دسته از فال تاروت صغیر لذت ها، شور و اشتیاق، حساسیت ها و دوستی ها در زندگی ما خبر می دهند. آنها اغلب کارت های مربوط به روابط هستند – و نشان می دهند روابط ما با دیگران و به خصوص با یک فرد خاص در گذشته یا حال چگونه است.

وقتی از تعادل خارج می شویم اعتماد به نفسمان کم می شوید، احساساتمان را پنهان کرده و از دیگران دوری می کنیم. این کارت ها به ما کمک می کنند خودمان را بهتر بشناسیم و راهنمایی قلبی به ما می دهند.

این کارت ها تصاویر و نمادهایی دارند که تاثیرات گذشته، وضعیت فعلی و آینده ی ما را نشان می دهند. کارت های جام در فال تاروت صغیر به ما می گویند احساسات ما به صورت مثبت درحال تغییر است.

فال تاروت صغیر – کارت های شمشیر

شمشیر با عنصر هوا، خال پیک، پاییز و چهارمین چاکرا (که به عنوان چاکرا قلب شناخته می شود) همراه است.  این کارت در فال تاروت صغیر بسیار مهم است.

در حالی که اکثر مردم تصور می کنند که چاکرا قلب تنها به عشق مربوط می شود اما این چاکرا عملکرد مهم تری دارد – و واقعیت معنوی ما را با واقعیت های دنیوی مان مرتبط می سازد.

چاکرا قلب پل بین وضعیت ذهنی ما – از جمله چگونگی آرامش و خالی بودن ذهن مان – و توانایی ما در آرامش فیزیکی و زندگی در دنیا است.

عنصر هوا به طور مستقیم با ذهن و افکار ما ارتباط دارد. و چون ذهن ما تفاوت ها و تغییرات پیچیده ای را شامل می شود، شمشیر در فال تاروت صغیر مستلزم احساس معنوی قوی است تا بتواند موقعیت ما را توصیف کند. کارت های شمشیر به راحتی قابل درک نیستند.

هنگامی که ما از تعادل خارج می شویم، احساسات منفی، ناامیدی، نوسانات خلقی، کمبود علاقه و بسیاری دیگر از احساسات ناخوشایند که توسط فرایندهای تفکر تحریف شده و عادات ما به وجود می آیند را، تجربه می کنیم.

در حالی که اکثر کارت ها شمشیر در فال تاروت صغیر در نگاه اول غم انگیز هستند، معانی عمیق تر و پیام های مثبت پنهان آن ها شما را متعجب خواهند کرد.

فال تاروت صغیر – کارت های ستاره پنج راس

 

ستاره ی پنج راس یا ستاره پنج ضلعی در فال تاروت صغیر با عنصر زمین، خال خشت، زمستان و اولین چاکرا (که به عنوان چاکرای ریشه شناخته می شود) مرتبط است. بنابراین، کارت های ستاره ی پنج راس تمایل دارند وضعیت اصلی ترین نیازهای ما – غذا، آب، پناهگاه، گرما، استراحت، تنفس، خواب و امنیت مان را توصیف کنند.

این کارت ها در فال تاروت صغیر نشان دهنده داشته های ما در زندگی هستند. آن ها نشان می دهند آیا ما به لحاظ عاطفی در جهانی سخاوت مندانه زندگی کرده ایم یا نه.

کارت های ستاره پنج راس یک تصویر کامل از توانایی ما برای ارضای نیازهای اولیه مان و چرایی و چگونگی آن ها ارائه می دهند.

وقتی از حالت تعادل خارج می شویم، اضطراب، ناامنی، ضعف در تصمیم گیری و بی نظمی بیش از حد جهان را احساس می کنیم. در فال تاروت صغیر این کارت ها به ما کمک می کنند وضعیت را بهتر درک کرده و راه حل هایی را که می توانند به ما کمک کنند ارائه خواهند داد.

با اینکه ستاره ی پنج راس بیشتر از بقیه ی کارت های فال تاروت صغیر دنیوی است مانند انواع و دسته های دیگر از تصاویر عرفانی عمیقی استفاده می کند.

اگر چه معنی خاص هر کارت می تواند به کارت های دیگر بستگی داشته باشد، بیشتر کارت های این دسته دارای معانی بسیار واضح و دقیقی هستند.

سخن آخر در مورد کارت های فال تاروت صغیر

اگر می خواهید داستان کارت های فال تاروت صغیر را بخوانید نگاه کنید به فال تاروت صغیر – تفسیر کارت های تاروت صغیر

همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم برای بدست آوردن احساس واقعی این نماد ها و نشانه ها نیاز دارید با کارت ها و عکس های آن ارتباط فیزیکی برقرار کنید.

نماد ها و نشانه هایی که در این کارت ها وجود دارند می توانند احساسات خاصی را در زمین ناخودآگاه شما آزاد کنند که در نهایت منجر به آزاد شدن پتانسیل ها و مهارت های پنهان شما در زندگی روزمره و عشق باشد.

می خواهم بیشتر بدانم:

فال تاروت عشق و احساس

فال احساس طرف مقابل

فال عشق واقعی وازدواج

فال شمع

فال عشق بامشخصات طرف مقابل

فال عشق واقعی طرف مقابلموضوعات :
فال
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.