no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب سگ - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

تعبیر خواب سگ
zip
خرداد ۱, ۱۳۹۹

تعبیر خواب سگ


ممکن است در خواب خود سگی را ببینید و به دنبال تفسیر آن باشید.

در این مطلب از نوین اطلس به تعبیر خواب سگ در شرایط و حالات مختلف پرداخته ایم.

از جمله عناوینی که در این مورد بررسی خواهیم کرد شامل: تعبیر خواب سگ از نظر امام صادق (ع)، تعبیر خواب سگ سفید خانگی، تعبیر خواب توله سگ سفید، تعبیر خواب سگ زرد، تعبیر خواب سگ سیاه و بزرگ، تعبیر خواب سگ سیاه و کوچک، تعبیر خواب سگ شکاری، تعبیر خواب سگ مریض، تعبیر خواب سگ و گربه، تعبیر خواب بازی با سگ، تعبیر خواب غذا دادن به سگ، تعبیر خواب سگ داشتن در خانه، تعبیر خواب سگ عصبانی، تعبیر خواب شنیدن صدای سگ، تعبیر خواب گار گرفتن پا توسط سگ و تعبیر خواب خوردن گوشت سگ می باشد.

تعبیر خواب سگ از نظر امام صادق (ع)

امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه است:

اول: دشمن.

دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).

سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).

چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

تعبیر خواب سگ سفید خانگی

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سگ سفید مى‏گوید: اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید.

اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب توله سگ سفید

دیدن توله سگ در خواب، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید. دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد.

تعبیر خواب سگ زرد

دیدن سگ زرد در خواب اگر دوست شما باشد به معنای مریض شدن دوستی است.

اگر سگ زرد غریبه بود معنای خوب شما دشمنی است که مریض و ضعیف است.

تعبیر خواب سگ سیاه و بزرگ

اگر در خواب سگ سیاه و بزرگی ببینید که حتی ممکن است از آن هم بترسید، تعبیر آن است که دنیای عاطفی و احساسی نقشی پررنگ در زندگی شما بازی می‌کند.

احساسات منفی مرتبط با فرد یا هدفی خاص درحال‌حاضر نه تنها هوش و حواس شما را در دنیای مرئی به خود معطوف داشته است بلکه ذهن ناخودآگاهتان هم در دنیای خواب همین وضعیت را تجربه می‌کند.

تعبیر خواب سگ سیاه و کوچک

اگر سگی که در خواب دیده‌اید هم سیاه و هم کوچک است، پس دسیسه یا فتنه‌ای برایتان رخ می‌دهد که تا حدودی شما را دچار دردسر می‌کند.

تعبیر خواب سگ شکاری

دیدن سگ شکاری در خواب ، دشمنی است که دشمنی اش را آشکار می کند.

اگر در خواب ببیند که سگ شکاری در حال شکار کردن است معنی این خواب این است که از دشمنی طلب دانش می کند و به خیر و منفعت هم به او خواهد رسید.

خوردن گوشت شکاری که سگ شکاری گرفته است به این معناست که به او ارث می رسد.

دور کردن سگ شکاری از خود به معنی دور شدن یک دشمن پر سود از توست.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب جنگل)

تعبیر خواب سگ مریض

لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ مریض می‌گوید دیدن سگ بیمار یا آسیب‌ دیده در خواب می‌تواند نشان‌ دهنده‌ ی این باشد که نگران رابطه‌ ای در زندگی واقعی‌تان هستید.

تعبیر خواب سگ و گربه

اگر در خواب دیدید که سگ و گربه با هم در خانه شما دعوا می کنند معنی خواب شما این است که درگیری در خانه شما به وجود می آید.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب گربه)

تعبیر خواب بازی با سگ

اگر در خواب ببینید که در حال بازی با سگ هستید، یعنی این که دشمنان شما به زودی از شما دور خواهند شد.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند.

تعبیر خواب سگ داشتن در خانه

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید.

تعبیر خواب سگ عصبانی

لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ می‌گوید اگر در خواب دیدید که یک سگ شما را دنبال می‌کند یا می‌ترساند، احتمالا به معنی وضعیتی در زندگی‌تان است که باعث می‌شود احساس قربانی بودن، خشم یا ناتوانی بکنید.

تعبیر خواب شنیدن صدای سگ

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سگ و شنیدن صدای آن می گوید: اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد.

تعبیر خواب گاز گرفتن پا توسط سگ

تعبیر خواب گاز گرفتن پا توسط سگ می تواند نشان دهنده حسادت و احساسات منفی باشد که در محیط پخش می شود.

همچنین می تواند نشان دهنده آشفتگی یا کشمکش در رابطه باشد. این خواب همچنین می تواند با مشکلات مالی نیز در ارتباط باشد.

گاز گرفته شدن توسط سگ سفید به معنی مورد حمله قرار گرفتن، اذیت شدن یا تهدید شدن توسط شخصی می باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

خوردن گوشت سگ در خواب به این معنی است که یک دشمن را به وسیله یک دشمن دیگر دفع می کنید.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب خرگوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات :
تعبیر خواب
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *