no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب خرگوش - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

تعبیر خواب خرگوش
zip
خرداد ۴, ۱۳۹۹

تعبیر خواب خرگوش


اگر کسی خواب خرگوش ببیند بسته به اینکه خرگوش چه رنگی باشد و در چه حالتی باشد می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

نوین اطلس در این مطلب درباره تعبیر خواب خرگوش از نظر ابن سیرین، تعبیر خواب خوگوش از نظر آنلی بیتون، تعبیر خواب خرگوش سخنگو، تعبیر خواب خرگوش عروسکی، تعبیر خواب بچه خرگوش، تعبیر خواب خرگوش سفید، تعبیر خواب خرگوش سیاه، تعبیر خواب خرگوش قهوه ای، تعبیر خواب خرگوش در حال جست و خیز، تعبیر خواب مدفوع خرگوش، تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش، تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش، تعبیر خواب دویدن به دنبال خرگوش، تعبیر خواب شکار کردن خرگوش، تعبیر خواب کشتن خرگوش، تعبیر خواب خرگوش مرده، تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش و تعبیر خواب پوست خرگوش صحبت خواهد کرد.

تعبیر خواب خرگوش از نظر ابن سیرین

ابن سیرین در باب تعبیر خواب خرگوش می گوید: خرگوش به خواب دیدن بد است.

اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

تعبیر خواب خرگوش از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: تعبیر دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی و به دست آوردن سود بیشتر از قبل است.

تعبیر خواب خرگوش سخنگو

ابن سیرین درباره تعبیر خواب خرگوش سخنگو می گوید که اگر در خواب دیدید که با خرگوشی صحبت می کنید معنی خواب شما زن یا مردی است که بسیار پر هیاهو در عین حال بی اصالت است که زیر حرفش می زند.

تعبیر خواب خرگوش عروسکی

برای تعبیر خواب خرگوش عروسکی باید بدانید که دیدن عروسک در خواب به خوشگذرانی و انجام کارهای بیهوده اشاره می کند و دیدن خرگوش هم در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین در این باره می گوید: اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج.

بعضی ازمعبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب خرگوش سفید می گوید: دیدن خرگوش های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

تعبیر خواب خرگوش سیاه

خواب خرگوش سیاه ممکن است دلالت بر مشکلاتی در زمینه‌ی صمیمیت شما یا شریک عشقی‌تان داشته باشد که احتمالا باعث به وجود آمدن مصائبی در رابطه‌تان در آینده خواهند شد.

گاهی ممکن است به نا امیدی‌تان از تعامل با سایر آدم‌ها اشاره داشته باشد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب گربه سیاه)

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

تعبیر خواب خرگوش در حال جست و خیز

آنلی بیتون می گوید: دیدن خرگوش در حال جست و خیز، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد.(همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب جنگل)

تعبیر خواب مدفوع خرگوش

در باب تعبیر خواب مدفوع خرگوش آمده است که نشانه این می باشد که با کار و تلاش ثروت زیادی بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش

اگر در خواب ببینید به خرگوشی غذا می‌دهید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی کسی باشد که سعی دارد چیزی از شما بگیرد. (همچنین نگاه کنید به تعبیر خواب غذا دادن به سگ)

تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش

اگر خواب خرگوشی را ببینید که همه را گاز می‌گیرد و چنگ می‌اندازد، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی در روابط‌تان باشد که لازم است به آن‌ها رسیدگی کنید.

تعبیر خواب دویدن به دنبال خرگوش

در تعبیر خواب خرگوش اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید نشانه آن است که سر در گم کاری ناخوشایند می شوید.

تعبیر خواب شکار کردن خرگوش

تعبیر خواب شکار کردن خرگوش از احساساتی حکایت دارد مبنی بر مورد حمله‌ و انتقاد ناجوانمردانه‌ی کسی قرار گرفتن.

تعبیر خواب کشتن خرگوش

جابر مغربی می گوید: اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگر بیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

تعبیر خواب خرگوش مرده

آنلی بیتون می گوید: دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.(نگاه کنید به تعبیر خواب مرده)

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

در تعبیر خواب خرگوش خوردن گوشت آن مال حرام است. پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب پوست خرگوش می گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب خیانت معشوقموضوعات :
تعبیر خواب
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *