no-img
نوین اطلس

تعبیر خواب ازدواج خودم - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه

ادامه مطلب

تعبیر خواب ازدواج خودم
zip
مهر ۲۳, ۱۳۹۷

تعبیر خواب ازدواج خودم


ازدواج و عروسی در خواب از نظر معبرین غربی و اسلامی کاملا متفاوت است. بعضی می گویند مناسب نیست و بعضی آن را نشانه ای از سعادت و روشنی در زندگی واقعی می دانند. به هر حال ازدواج نیز در خواب شکل های متفاوتی دارد. ازدواج و عروسی خود، عروسی رفتن و رقصیدن برای دیگران، ازدواج با محارم مثلا پدر یا دیدن خطبه ی عقد در خواب هر کدام تعبیر متفاوتی خواهد داشت. حتی رنگ لباس عروس نیز می تواند تعبیر خواب را تغییر دهد مثلا لباس عروس ممکن است در خواب سیاه باشد که در این صورت معنای متفاتی خواهد داشت.

تعبیر خواب عروسی خود

تعبیر خواب عروسی خود چندین وجه دارد، آنلی بیتون می گوید:

۱. اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج و عروسی می کند ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .

۲. اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد و عروسی می کند، نشانه ی غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .

۳. اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج و عروسی خود کسی را با لباس عزا می بیند، نشانه از این دارد که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

تعبیر خواب عروسی رفتن و رقصیدن

چون معبران رقصیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص و عروسی رفتن را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند. رقص در خواب اگر به معنای پایکوبی باشد خوب نیست و اگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز به دیگران است.

چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آن ها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آن ها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند.

تعبیر خواب لباس عروس سیاه

تعبیر خواب لباس عروس سیاه: چنان چه دختر جوان و مجردی خواب ببیند لباس عروس مشکی به تن کرده است به علامت این است که بزودی یکی از دوستان نزدیکش ازدواج خواهد کرد و این خبر به گوشش خواهد رسید.

تعبیر خواب لباس عروس سیاه برای زن باردار: اگر زن بارداری خواب ببیند لباس عروسی با رنگ سیاه به تن کرده است و در حال رقص شادمانی و یا پایکوبی باشد به نشانه ی این است که زندگی این فرد دوباره خوش و خرم خواهد شد و اتفاقات تلخ و غم انگیز سال های پیش و یا خاطرات ناراحت کننده ای را که از گذشته داشته است از بین می روند.

تعبیر لباس عروس سیاه برای زن مطلقه: خیر است و به معنای از بین رفتن غم ها.

تعبیر خواب خطبه عقد

مطیعی تهرانی دیدن مراسماتی به مانند عقد، عروسی و خطبه خواندن را به هیچ وجه خوب نمی‌داند. به گفته وی و تمامی معبرین مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند.

تعبیر خواب ازدواج با پدر

علامه طباطبایی می گوید اگر دختری جوان خواب دید که با پدرش عروسی می کند به این معناست که تا اخر عمر از دعای خیر والدین خویش بهره و منفعت می بیند و چنان چه مجرد است حتما باید امیدوار باشد که در زمینه ازدواج و عشق شانس بزرگی به او روی خواهد کرد و در واقع خوشبختی و دل خوشی از آن اوست، اگر ببیند که خودش لباس عروس به تن کرده و پدر نیز کت و شلوار دامادی پوشیده است و در کنار هم ایستاده اند بیانگر آن است که روزهای شادی را خواهید گذراند.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب زن دوم گرفتن پدر

تعبیر خواب آماده شدن برای عروسی

تعبیر خواب عقد کنان

تعبیر خواب لباس عروس حضرت یوسفدرباره نویسنده

novinatlas 1378 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.