فال

فال عشق بامشخصات طرف مقابل

همانطور که در مطالب قبل نیز ذکر شده است، فال ها روش مناسبی برای تشخیص عشق نیستند حال چه با مشخصات طرف مقابل باشند و چه باید کلیک یا بازی ورق صورت بگیرند. اما فال هایی هستند که با پرسش و پاسخ همراه هستند و بیش از آنکه فال باشند یک تست و آزمون هستند. با این فال ها یا بهتر است بگوییم تست ها بهتر می توانید به عشق طرف مقابل خود پی ببرید.

به هر حال برای افرادی که کنجکاو هستند با فال های عشق با مشخصات شخص مورد نظرشان آشنا شوند، فال عشق زیر را معرفی می کنیم. این فال های فقط جنبه ی سرگرمی و بازی دارند.

البته به دلیل اینکه طولانی و مفصل است کمی خلاصه شده اند.

فال دوست داشتن طرف مقابل بر اساس مشخصات طرف مقابل

اعدادی را که بر اساس مشخصات وی بدست می آورید باید زیر هم و جدا جدا بنویسید. بعد توضیح می دهم چگونه عشق طرف مقابل را با این مشخصات بدست آورید.

مثال:

۳..۴..۵..۶

۵..۶..۳..۴

۵..۶..۷..۲

۶..۹..۰..۱

اول اسمش:

الف:۲۴۲۵ . . . . . . . ب پ :۳۷۳۸ . . .. .ت  ث:۴۸۴۷ . . . .ج چ:۳۷۳۲ . . . . .ل:۲۵۲۶ . . . .
س ش:۵۵۵۴ . . . . . .ع غ: ۹۷۶۷ . . . . . ص ض:۴۲۲۴ . . . ..گ:۱۵۲۶………..ک:۲۵۳۶
م:۲۳۴۵…………………ن:۵۵۵۵…………… ..ه و:۳۱۳۴………..ی:۳۲۲۵……….ح خ:۶۶۶۶
درزذژ:۱۱۱۱………….ط ظ:۶۷۶۷…………..ف ق:۲۰۷۸ ………..نمیدونم:۴۲۸۶

دوستش داری:

شاید:۹۱۷۳…………آره:۹۵۴۳…………ن ه:۲۵۹۸…………نمیدونم:۴۴۴۷………..� �قریبا:۷۸۴۳
……………………………..میمیرم براش:۲۳۳۱

نسبتش با تو:

فامیل:۴۲۵۳………دوست:۲۱۳۲………آش نا:۷۲۲۳۸……..غریبه:۵۷۵۶……….همس� �یه:۶۵۶۵

رنگ مو:

قهوه ای:۱۳۳۴ …….مشکی:۵۶۷۸………خرمایی:۵۴۳۲…. ….بور:۵۳۲۱ ……نمیدونم:۵۵۵۵

رنگ چشم:

قهوه ای:۱۲۲۲…….مشکی:۳۴۴۵………عسلی:۷۸۸ ۷……..سبز:۷۸۷۸…….آبی:۳۵۴۲
…………………………………………ن میدونم:۱۳۱۲

قد:

بلند:۶۷۷۸……..کوتاه:۴۴۱۴…….تقر� �با بلند:۳۳۱۴………نمیدونم:۶۵۶۵……… متوسط:۵۴۵۴

دوستت داره:

بله:۳۱۳۵……..شاید:۳۲۰۰……….نه:۱۰۹ ۱…………نمیدونم:۵۲۳۷……….میمی ره برام:۷۸۹۱
……………………………..تقریبا:۱۳ ۵۸

خوشگله:

بله:۲۸۳۲………..نه:۳۲۷۸…………..خی� �ی:۴۲۴۵………تقریبا:۹۱۲۷………نمی� �ونم:۳۵۶۷

شیک پوشه:

خیلی:۴۳۲۱……….بله:۱۰۹۷……….تقر یبا۷۷۷۷……….نمیدونم:۵۵۵۵۵

اعدادی رو که زیر هم نوشتید فقط با زیریاش جمع ببندید که در اون حالت ۴تا عدد به دست میاد جوابشم این پایین ببینید:

۱۴.خیلی دوسش داری…………………………………… ….۱۵.ازت متنفره
۱۶.چشم انتظارته……………………………. ……………. …۱۷.به زور اونو میبینی
۱۸دوست داره تو با اون راه بیای……………………………..۱۹.عش ق اون تو هستی
۲۰.در آینده به تو هدیه میده…………………………………۲۱. خیلی دوستت داره
۲۲.کس دیگه ای رو دوست داره…………………………….۲۳.تو رو مثل خواهرش میدونه
۲۴.عاشق تو نیست…………………………………… …….۲۵.با تو رقصیدن رو دوست داره
۲۶.همیشه با توست…………………………………… ……۲۷.عشق سومی هم هست
۲۸.در مقابل اون دختر سبکی هستی……………………..۲۹.هر وقت تورو میبینه لبخندمیزنه
۳۰.تورو دوست داره اما نمیتونه بگه………………………..۳۱.عاشقته
۳۲.از هیکل وراه رفتن تو خوشش میاد…………………….۳۳.دوست دختر داره
۳۴.کسی به دوستی توواون حسادت میکنه………………۳۵.با تو شوخی میکنه
۳۶.شب ها بدون اون خوابت نمیبره…………………………۳۷.هر وقط تو رو میبینه طاقت نمیاره
۳۸.عشق تو رو نمیدونه چی کار کنه……………………….۳۹.مادرش تورو دوست داره
۴۰.خودت رو براش میگیری……………………………….. ..۴۱.اعصاب اون از دستت خورده
۴۲.قصد ازدواج با تو رو داره………………………………….۴۳ .یکی بین شما فاصله انداخته
۴۴.از ظاهر تو استفاده میکنه……………………………….۴۵. فکر میکنه بچه ای
۴۶.تو که میدونی دوست داره چرا اذیتش میکنی ……….۴۷.عشق اون رو باور نکن
۴۸.عاشق تو نیست تورو میپرسته………………………..۴۹.دو ستش با تو شوخی میکنه
۵۰.تو رو به خاطر مرامت میخواد……………………………۵۱.د لش برات تنگ شده
۵۲.خیلی دوست داره تو رو ببینه

می خواهم بیشتر بدانم:

چگونه فال سنجش عشق، طرف مقابل را سرد می کند

تست شخصیت شناسی از طریق نوع دست ( کف بینی بر اساس روانشناسی)

فال عشق واقعی طرف مقابل

آیا عشق واقعی وجود دارد

عشق در شبکه های اجتماعی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن