no-img
نوین اطلس

بستن زبان دشمن - نوین اطلس


نوین اطلس
مطالب ویژه
اطلاعیه

ادامه مطلب

بستن زبان دشمن
امتیاز 3.33 ( 3 رای )
zip
اسفند ۲۴, ۱۳۹۶

بستن زبان دشمن


این مطلب در مورد موضوعات بستن زبان بدگویان، دعای بستن زبان اشخاص، دعا برای بستن زبان طرف مقابل، دعای بستن زبان از راه دور، دعای بستن زبان مادر شوهر، دعای زبان بند برای کار، بستن زبان دشمن با حروف ابجد نوشته شده است.

بستن زبان بدگویان

دعای بستن زبان اشخاص

دعا برای بستن زبان طرف مقابل

دعای بستن زبان از راه دور

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وحده و بالله استعین علیک و استغیث علیک من فلان بن فلان ( اسم طرف و پدرش را بنویسد ) خیرک بی عینیک و شرک بین قدمیک عقدت لسانک یا فلان بن فلان ( اسم طرف و پدرش را بنویسد ) و عقدت قلبک علی محبه بخاتم سلیمان بن داود و عصا مسی علیهما السلام و بلا حول و لا قوه الا بالله العظیم حسبی الله و کفی سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتهی و افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد فوقاهم الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین .

دعای بستن زبان مادر شوهر

وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ.* و لا حول ولا قوّه الاّ بالله العلیّ العظیم یا غفار یا کریم یا علیم.

دعای زبان بند برای کار

بستن زبان دشمن با حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ ) ، ( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ ) ، ( ق = ۴ ) ، ( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ ) .

ابجد کبیر :

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ ) ، ( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ ) ، ( ق = ۱۰۰ ) ، ( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ ) ، ( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ ) .

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

۱- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

۲- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

۳- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

۴- هر گاه ۲۸ حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

۵- به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

۶- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

۷- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

۸- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

باید به عرض برسانم که هر سال ۱۲ ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع می شود و آن ۱۲ طالع به نام :

۱ – حمل ، ۲ – ثور ، ۳ – جوزا ، ۴ – سرطان ، ۵ – اسد ، ۶ – سنبله ، ۷ – میزان ،

۸ – عقرب ، ۹ – قوس ، ۱۰ – جدی ، ۱۱ – دلو ، ۱۲ – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۱۲ کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه !

اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی ۳۲ حرف داریم اما در ابجد ۲۸ حرف داریم و فرق آنها در ۴ حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم ،

ه و ش ن گ بنت ژ ا ل ه

۵ ۶ ۳۰۰ ۵۰ خالی بنت خالی ۱ ۳۰ ۵
۳۶۱ + ۳۶

جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می شود ،

۵۰ + ۳۰۰ + ۶ + ۵ = ۳۶۱

جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می شود ،

۵ + ۳۰ + ۱ = ۳۶

مجموع نام و نام مادر می شود ،

۳۶۱ + ۳۶ = ۳۹۷

چون که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می شود ،

۳۹۷تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود ، و طالع آن حمل میباشد .

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد زاده مریم با خانوم فاطمه زاده بتول

می توانند ازدواج بکنند یا نه ؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد تقسیم می کنیم .

لطفا به موارد زیر توجه کامل فرمایید ،

اول آقای م ح م د زاده م ر ی م
۴۰ ،۸ ،۴۰ ،۴ ۴۰ ، ۲۰۰ ،۱۰ ، ۴۰
خانم ف ا ط م ه زاد ب ت و ل

۸۰ ، ۱ ، ۹ ، ۴۰ ، ۵ ۲ ، ۴۰۰ ، ۶ ، ۳۰
جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰ ۴۳۸ + ۱۳۵

۵۷۳ + ۳۸۲

۹۵۵

مجموع چهار اسم بالا برابر است با :۹۵۵

اکنون ۹۵۵ را بر ۵ تقسیم می کنیم ،

اگر باقیمانده تقسیم بالا ۱ یا ۳ یا ۵ شود این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

باقی مانده تقسیم بالا ۵ می گردد که ستاره این دو نفر با هم جفت است وبه هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند .

اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ گردد این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند .

توجه !

اگرزمانی باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم میشود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و ستاره آنها به طور قطعی جفت نمی باشد .

فایده بسیارمهم :

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا کسی نوشتید باید توجه داشته باشید که در آن نامهای اسم اعظم خداوند بخشنده مهربان و هر نامی از خدا و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما حتما مورد غضب خداوند وموکلین و رجال الغیب خواهد شد .

فایده :

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود موجب جنگ و نزاع می گردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان می باشد .

خواص طبع ها :

۱-طبع های آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارند و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کنند.
۲-طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت و با احترام به دیگران زندگی می کند .
۳-طبع بادی همیشه مغرور و تند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام میدهد و بسیار زیرک و کینه ای می باشد.
۴-طبع آبی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد از دست و زبان خود به عذاب می افتد.
<< خادمین شب >>
هرگاه خواستی عملی را در شب انجام دهی در محبت و یا بغض و یا احضار و غیره … باید خادمین آن شب را نام ببری و یاد کنی تا در آن عمل موفق و پیروز شوید .
این اسامی خادمین شب است !!!
شنبه : شمعون – کسفیائیل – للطهطیل
یکشنبه : دعوان – روفیائیل – فهطیطل
دوشنبه : خراش – جبرائیل – لخهططیل
سه شنبه : خنصر – سمسمائیل – قهطهیل
چهارشنبه : همعیل – میکائیل – جهطلطیل
پنج هشنبه : شمردل – صرفیائیل – مهطهطیل
جمعه : عنیائیل – نهططیل
در مورد هفته و ساعات :
یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت یک بعد ازظهر میشود شروع می شود .
روز شنبه ساعت اول یک بعدازظهر زحل نحس اکبر می باشد .
روز یکشنبه ساعت اول یک بعدازظهر شمس سعد اکبر می باشد .
روز دوشنبه ساعت اول یک بعدازظهر قمر سعد اصغر می باشد .
روز سه شنبه ساعت اول یک بعدازظهر مریخ نحس اصغر می باشد .
روز چهارشنبه ساعت اول یک بعدازظهر عطارد سعد اصغر می باشد .
روز پنجشنبه ساعت اول یک بعدازظهر مشتری سعد اکبر می باشد .
روز جمعه ساعت ساعت اول یک بعدازظهر زهره سعد اکبر می باشد .

<< نکته مهم >>

روز شنبه : کوکب او زحل می باشد و در آن روز باید تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشت وملک سفلی او میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل می باشد و متعلق به برج دلو می باشد و معدن او سرب می باشد و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد .

روز یکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی ، رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابوعبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد .

روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر می باشد .

روز سه شنبه : کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مر یض باید نوشت و یا بغض وآوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .

روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای زبان بندی ، باید نوشت و ملک سفلی او برقان و یکنی بابی العجائب می باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد .

روز پنجشنبه : کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ، و کارگشای و بخت گشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد .

روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد .

سایت روانشناسی نوین بینش

۴ حرکت ساده برای برگرداندن عشق از دست رفته

تعبیر خواب دشمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از جملات زیر به این مقاله رسیده اید:

بستن زبان بدگویان. دعای بستن زبان اشخاص. دعا برای بستن زبان طرف مقابل. دعای بستن زبان از راه دور. دعای بستن زبان مادر شوهر. دعای زبان بند برای کار. بستن زبان دشمن با حروف ابجدموضوعات :
دعا

درباره نویسنده

novinatlas 1736 نوشته در نوین اطلس دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.